Praktijk voor remedial teaching en dyslexiebegeleiding

Thermiek

Reacties

Juli '20

"Onze zoon heeft heel veel profijt gehad bij de professionele aanpak en het warme contact met Helma. Hij gaat met meer zekerheid naar school. School en wij hebben veel praktische handvatten gekregen om direct mee aan de slag te kunnen gaan. De visie van Helma is helder en duidelijk, we kunnen het iedereen aanraden".

Juni '20

"Onze dochter (groep 5) is het hele schooljaar begeleid door Helma. Vanaf de eerste kennismaking voelde je de persoonlijke betrokkenheid van deze RTer. Het zit in de kleine dingen (bijvoorbeeld een kaartje op je verjaardag, met het juiste plaatje voor de desbetreffende leerling) waardoor onze dochter zich gehoord en gezien voelde, vice versa, en wij ouders alle vertrouwen in de geboden hulp kregen. Onze dochter is het hele jaar eenmaal per week, na schooltijd, met plezier naar Helma gegaan en daarnaast de dagelijkse opdrachten gemaakt. Dit is gelukt door het engelengeduld en vriendelijkheid van Helma, alsmede de tijd die zij geeft voor het kind om zijn of haar verhaal te doen, en samen een grapje te maken. Binnen een paar maanden was er zichtbaar resultaat in zowel het welbevinden van onze dochter alsmede de reken- en spellingresultaten. Belangrijker nog, onze dochter voelde dat zij bij Helma veel leerde en kreeg het vertrouwen in haar eigen kunnen."

 

Juni '20

Helma heeft in relatief korte tijd onze zoon geholpen met zijn vaardigheden op gebied van spelling. Helma is zeer deskundig. Aan de hand van een grondige intake onderzocht zij wat er aan de hand zou kunnen zijn. Van dyslexie bleek geen sprake; wel van onvoldoende beheersing van spellingsregels, te gehaast schrijven en gebrek aan zelfvertrouwen (zoals hij zelf zei: “Ik kan niet spellen"). 

Gedurende 4 maanden heeft onze zoon wekelijks met Helma gewerkt. Hij ging met veel plezier naar de ondersteuningslessen. Helma straalt één en al warmte, geduld en liefde voor haar leerlingen uit. Onze zoon voelde zich door haar gezien en begrepen. Alle spellingsregels waar onze zoon moeite mee had, werden opnieuw doorgenomen en (thuis) geoefend. Vooral de strategie om meer tijd te nemen bij het schrijven en altijd vanuit klankgroepen te denken, zorgde ervoor de onze zoon nagenoeg geen spelfouten meer maakt in zijn schoolwerk. Dankzij de inzet en begeleiding van Helma kan onze zoon volgend jaar mbt zijn spellingsvaardigheden met een zelfverzekerd gevoel starten op de middelbare school. Daar zijn we Helma heel dankbaar voor

 

Maart '19

“Op school was mij aangegeven dat mijn dochter wellicht dyslexie zou hebben. Daarnaast had mijn dochter moeite met rekenen. Aangezien de school veel met Helma samenwerkt, ben ik bij haar terecht gekomen. Helma merkte vrij snel op dat er geen sprake was van dyslexie doch dat de oogsamenwerking bij mijn dochter niet geheel correct was. Zij had hier bruikbare oefeningen voor waardoor het lezen met sprongen vooruitging. Nu het rekenen nog… maar ook daar had Helma goede ideeën over. De Jamara-methode werkte heel erg goed, waardoor mijn dochter met sprongen vooruit is gegaan. Helma is een hele fijne RT die oog heeft voor de ontwikkeling van het kind in zijn geheel en daarbij de ouders alsmede de leerkracht goed op de hoogte houdt omtrent de ontwikkelingen. Helma, nogmaals mijn dank voor al je toewijding en hulp! “

 

December '18

Helma heeft onze dochter in groep 7 en 8 fantastisch geholpen om haar rekenen en begrijpend lezen te verbeteren en met een fantastisch resultaat!!

“Onze dochter heeft door de lessen van Helma veel meer zelfvertrouwen in haar eigen kunnen gekregen, met daardoor niet alleen verbeterde (cito) resultaten, maar nog veel belangrijker een dochter die veel beter in haar vel zit, omdat ze weet dat ze van Helma de juiste handvatten aangereikt heeft gekregen om de “problemen” zelf te lijf te gaan.

Deze zelf ontdekkende manier van leren en het aanreiken van hulpmiddelen hebben wij daarom als ouders als zeer prettig ervaren.

Helma communiceert uiterst duidelijk met de ouders dmv een zeer concreet plan van aanpak, waardoor wij als ouders altijd op de hoogte waren van de doelstellingen en resultaten van de lessen.

Onze dochter gaat nu met de juiste dosis aan zelfvertrouwen het voortgezet onderwijs tegemoet ☺”

Nogmaals hartstikke bedankt voor alles!

 

Februari '18

De vrolijke en altijd geduldige begeleiding van Helma heeft onze zoon van zijn faalangst voor rekenen afgeholpen. De cito-toetsen lieten een duidelijke verbetering zien, waardoor zijn zelfvertrouwen nog meer toenam. Door de fijne sfeer ging hij er altijd met plezier heen. Al met al echt een aanrader!

 

Oktober '17

Praktijk Thermiek heb ik in het schooljaar 2016-2017 ingehuurd voor twee kinderen (gr. 5 en gr. 7) van onze school die veel begeleiding nodig hadden om met rekenen bij de groep aangesloten te kunnen blijven.

Helma Böing maakte een plan van aanpak, nadat ze alle gegevens die er al over de kinderen waren, had geanalyseerd en met leerkrachten en ouders had gesproken. Er werden doelen opgesteld: vooral op het gebied van getalbegrip en de basisbewerkingen. Maar ook op de domeinen meten, meetkunde en verhoudingen met het oog op de kerndoelen en het F1/F2  niveau.

Helma werkte gedurende 6-8 weken, een uur per week met het kind op school. Hierover had ze regelmatig contact met de leerkracht. Na deze periode werd er met de ouders en intern begeleider  een tussenevaluatie gehouden. Zo volgden nog twee periodes. Ze zette hierbij verschillende materialen en technieken in zoals Jamararekenen, oefeningen uit de Reflextheorie maar ook verwerkingsopdrachten uit onze methode WIG. Aan de hand van de resultaten op de methodetoetsen werd het aanbod geëvalueerd en indien nodig aangepast.

 Het is gelukt om de kinderen bij de groep te houden i.p.v. op een eigen leerlijn te (moeten) zetten dus dat is heel fijn. Daarnaast is het zelfvertrouwen van de kinderen flink gegroeid, omdat ze meer inzicht kregen in de aanpak van opdrachten en ook meer bedreven raakten in het vlot rekenen.

Helma is een fijne, geduldige 'juf' die altijd uitgaat van de onderwijsbehoeften van het kind en over veel ervaring beschikt. Op het gebied van de leerstof, maar ook op het gebied van leerstijlen en ontwikkelingsfasen van kinderen.

Annelies Box Intern begeleider, MSen gedragsspecialist en rekenspecialist

 

September '17

"In groep 3 bleek onze dochter al moeite te hebben met rekenen, maar in groep 4 werd dit door de nieuwe juf in het eerste halfjaar onvoldoende onderkend waardoor wij pas laat de onheilsboodschap ontvingen dat het heel slecht met haar ging op school. Zo slecht dat men dit niet eerder had meegemaakt op het gebied van rekenen. Gedacht werd aan dyscalculie en diverse testen volgden. Ondertussen was onze dochter op wekelijkse basis met Helma aan de slag gegaan en begon zich een licht stijgende lijn af te tekenen. Wel liep zij qua rekenontwikkeling nog een jaar achter op haar klas, wat haar zelfvertrouwen geen goed deed. Maar door de perfecte samenwerking tussen Helma en de school is deze achterstand uiteindelijk in groep 7 helemaal weggewerkt en kreeg onze dochter zelfs veel plezier in rekenen. Door het stijgende zelfvertrouwen scoorde onze dochter op alle overige vakken ook beter. Ondanks het vroege tijdstip, elke week op woensdag vóór schooltijd, ging onze dochter er in al die 4 jaar geen enkele keer met tegenzin heen. Helma weet een hele prettige sfeer en leeromgeving te scheppen. Zo prettig dat het mijn dochter aan het eind van groep 8 veel moeite kostte afscheid te nemen. In groep 4 werd ons verteld rekening te houden met het laagste niveau VMBO als vervolgtraject, maar onze dochter is dit jaar op de Havo begonnen en zonder de hulp van Helma was dit nooit gelukt. Wij zijn haar dan ook zeer dankbaar en raden elke ouder aan, indien nodig, niet te schromen extra hulp in te schakelen."

 

Juni '17

“Na lang zoeken naar de juiste begeleiding voor mijn dochters kwam ik via een vriendin bij THERMIEK - Helma terecht, waar ik haar ontzettend dankbaar voor ben. Helma heeft mijn dochters heel goed begeleid. Ze kijkt eerst naar wat het kind echt nodig heeft en gaat dan met de juiste methode met ze aan de slag. Door Helma is het zelfvertrouwen van mijn dochters ontzettend gegroeid net zoals hun school prestaties. Ze hebben zo een zelfvertrouwen opgebouwd dat ze nu hun vinger durven op te steken in de klas als er een vraag wordt gesteld door de juf/meester. Ze is geduldig, luistert echt naar het kind en geeft goede adviezen”.

“Ik heb 3 maanden bijles gehad bij Helma. En in die periode heb ik heel wat zelfvertrouwen gekregen door alle zelfvertrouwen oefeningen die ze met mijn deed. Helma vroeg ook altijd hoe het met me ging en of ik op school nog moeilijke dingen had geleerd die ik nog lastig vond en daar gingen we dan nog aan werken. Mijn cijfers zijn enorm gestegen op school. Helma hielp mij ook met rekenen en dan deed ze dat ook op een hele goeie manier, want als ik een som kreeg moest ik het eerst zelf proberen en als het dan niet lukte gaf ze wat uitleg over hoe het wel moest en dan lukte het mij gelijk. Als ik een som wel snapte, vroeg ze hoe ik op het antwoord was gekomen en als dat bijvoorbeeld niet de goede manier was dan legde ze uit hoe het wel moest en dan probeerde ik het opnieuw op de goeie manier. Bij Helma deed ik soms aan het eind van de les een leuk spelletje waarvan het spel zowel leerzaam als leuk was. En dat was mijn leuke ervaring met Helma”.  Aya

 

Maart '17

"Wat ons bij Helma bracht was de moeilijkheden die onze zoon bij het rekenen had en de invloed die deze moeilijkheden hadden op zijn zelfvertrouwen. Op school heeft hij eerder begeleiding gekregen, maar naar mijn mening zonder resultaten.
Om onze ervaringen samen te vatten, na een jaar Remedial Teaching van Helma kunnen wij zeggen dat zij een hele prettig sfeer kan creëren tijdens het werken met onze zoon. Zij heeft het zelfvertrouwen van onze zoon versterkt. De relatie met ons als ouders was heel goed. 

Ik ben erg onder de indruk van de betrokkenheid en de professionaliteit die Helma heeft laten zien in de behandeling van Dayyane. Zij heeft zich ook ingezet voor een goede samenwerking met de juf en de school.

Helma is geduldig, slagvaardig en leeft zich enorm in in de gedachtengang van een kind. Daarmee haalt zij eruit wat er in zit. Tot slot: Het laatste rapport van mijn zoon was fantastisch. Door het zelfvertrouwen scoort hij nu op alle gebieden heel goed".

 

December '16

Ik had al n paar jaar het gevoel dat er iets niet klopte in de ontwikkeling van mijn zoon, maar ik kon mijn vinger er niet op leggen. Toen we bij Helma terecht kwamen voor reflexintegratie therapie, vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Met veel plezier ging hij naar Helma toe. Hij ging steeds beter in zijn vel zitten en was weer gemotiveerd op school.

Het was fijn om met je samen te werken, we hebben er veel aan gehad! Bedankt voor alles...We hopen dat je nog veel meer kinderen kunt helpen zoals je bij ons hebt gedaan".

 

Juli '16

"Onze hoogbegaafde zoon van 12 is erg goed geholpen door zijn wekelijkse uurtje met Helma. Zij kan goed luisteren naar de soms onnavolgbare denkkronkels van een diepe denker, en vervolgens samen strategieën bedenken hoe dingen sneller, handiger, en foutlozer kunnen. Onze zoon voelde zich serieus genomen en op zijn gemak, en kreeg daardoor snel weer grip op zijn eigen leerproces.De achterstanden die hij had bij taal en rekenen zijn in een half jaar weggewerkt en de resulterende faalangst is aan het verbleken. Waar hij eerst de CITO niet eens aandurfde heeft hij deze aan het eind van groep 8 zonder problemen met goed resultaat volbracht!

Als de reflex-integratie niet je "ding" is, staat het overigens de hulp en raad van Helma niet in de weg, er wordt niks opgedrongen.Al met al zijn we zeer tevreden en blij met hoe de lessen van Helma hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van onze zoon".

 

Mei '16

"Mijn dochter had een goede band met Helma, dat heeft ze niet zo snel. Helma is een bevlogen persoon  die erg begaan is met kinderen. Elke keer als we kwamen vnl een open oor voor mijn dochter wat zij te vertellen had. Dit maakte de band voor het vertrouwen sterk. Helma is tevens flexibel als er gevraagd wordt een bepaald onderwerp extra aandacht te geven, bijvoorbeeld de CITO Eindtoets. Helma kan goed verslagen schrijven, to the point. Dat heeft ons goed geholpen om toch het traject voor dyslexieonderzoek in gang te kunnen zetten. Mijn dochter viel nl niet in het 'normale' traject. De begeleiding door Helma heeft mijn dochter echt goed gedaan. Door de reflexintegratieoefeningen is zij rustiger geworden, slaapt veel beter en reageert veel minder heftig bij tegenslag. Ook maakt zij zich veel minder zorgen en levert het maken van toetsen geen stress meer op. Ze beheerst nu ook oefeningen die zij zelf kan doen op momenten dat zij stress ervaart en kan deze zelf toepassen. Helma, het ga je goed!"

 

Januari '16:

"In een zoektocht naar de oorzaak van de spellingproblemen van onze dochter kwamen we erachter dat zij voorkeur heeft voor het visueel verwerken van informatie en zo kwamen we bij Helma terecht. Onze dochter (toen groep 6) had inmiddels door haar spellingsachterstand een flinke deuk in haar zelfvertrouwen, waardoor ze  niet meer in de klas durfde te schrijven en gedemotiveerd was geraakt. Helma bracht eerst in beeld wat de exacte oorzaken van deze achterstand waren. Met een combinatie van methodes, reflex-oefeningen, verbetering van de oog-coördinatie, het opnieuw aanleren van spelling- en grammaticaregels en het ‘visueel opslaan’ van woordbeelden, ging onze dochter met sprongen vooruit. Beter begrip van de stof en een verbetering van haar resultaten tijdens de dictees op school, versterkten haar zelfvertrouwen al snel. Onze dochter (nu groep 7) zit weer zelfverzekerd in de klas. Dat Helma's aanpak zo goed aansloot bij de belevingswereld van onze hoogbegaafde dochter heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Kortom, wij zijn Helma dankbaar!"

December '15:

"Helma heeft in samenwerking met de school van mijn zoon de hiaten en struikelblokken in kaart gebracht en daarvoor een helder behandelplan opgesteld. De brede aanpak waarbij niet alleen aan spelling werd gewerkt, maar ook gekeken is naar oogsamenwerking en reflexrestanten heeft goede resultaten opgeleverd. Door visuele trainingen is de oogsamenwerking aanzienlijk verbeterd en de reflexintegratie lijkt een merkbaar positief effect te hebben op de concentratie. De manier van werken sloot goed aan bij de leer- en denkwijze van mijn hoogbegaafde kind. Wij zijn tevreden over Helma's aanpak en afspraken en de goede vooruitgang die is geboekt binnen de afgesproken periode".

November '15:

“Dat de spellingvaardigheden van onze dochter (11) zo snel vooruit zouden gaan, hadden we niet verwacht. Al na een maand oefenen met de methode van Woordbeeldtrainer en twee sessies met Helma, constateerde de juf op school, aan de hand van een PI-dictee, dat Noor grote vooruitgang had geboekt met een hoge B score. En daar bleef het niet bij. Toen Helma ruim een maand later de training afsloot en wederom een PI-dictee ter controle afnam, bleek dat Noor een nog hogere score had behaald, die zelfs hoger lag dan het hoogste niveau van eind groep 8; een A+ score!

We staan er versteld van, onze dochter is blij en kijkt nu zelfverzekerd uit naar de Cito toetsen in groep 8. Helma, bedankt voor je vertrouwen en je kundigheid. En, voor het zelfvertrouwen dat onze dochter nu uitstraalt. We houden je op de hoogte van de toetsuitslagen". 

Mei '15:

“Onze zoon van 12 heeft gedurende 6 maanden bij Helma begeleiding gehad.
Hij heeft de sommen opnieuw leren automatiseren volgens de Jamara methode. Dit werkte voor hem (visueel sterk) perfect!
Verder is er door het doen van reflexoefeningen een enorme verbetering te zien in zijn concentratie en handschrift. Daarnaast zijn de tics waar hij al jarenlang dagelijks last van had verdwenen.
We hebben Helma ervaren als een ervaren, betrokken RT’er voor onze zoon, als fijne ondersteuning en luisterend oor voor ons als ouders en richting school altijd bereid tot overleg. Samenvattend een groot compliment waard!”

 

 

 

 

Bezoekers

VandaagVandaag28
TotaalTotaal126542