Praktijk voor remedial teaching en dyslexiebegeleiding

Thermiek

Training begrijpend lezen

‘Alle teksten de baas!’ (ontwikkeld door Cindy Cornelisse)               

 

Voor kinderen uit groep 5 t/m 8 en klas 1 en 2 V.O

Ziet je kind op tegen het lezen van een grote lap tekst?
Is het moeilijk de kern er uit te halen en een samenvatting te maken?
Is het leren van teksten voor toetsen van bijv. aardrijkskunde of geschiedenis een probleem?
Geeft de leerkracht aan dat het begrijpend lezen moeizaam verloopt?

Dan helpt deze training jouw kind vooruit!

                                                                                                                 

Belangrijk voor je hele schoolcarrière

Begrijpend lezen is een vaardigheid die bij veel vakken op school ingezet moet worden. Bij aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, maar ook bij rekenen heb je het nodig; denk maar aan verhaalsommen. Op de middelbare school, waar je veel leerstof zelfstandig moet verwerken, is het goed kunnen begrijpen van teksten een must.

Veel kinderen hebben hier echter moeite mee. Ze missen bijvoorbeeld een goede aanpak bij het lezen van teksten, kennen onvoldoende de betekenis van moeilijker woorden of laten hun fantasie de vrije loop en verzinnen er dingen bij die niet in de tekst staan. Als je niet goed begrijpt wat je leest, kun je je de leerstof niet eigen maken. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren. Sommige kinderen kunnen dat, maar….begrijpen niet wat ze leren. Ze kunnen alleen reproduceren en met inzichtvragen blijven ze moeite houden.

Bij de training 'Alle teksten de baas', leren kinderen structuren en verbanden in de tekst herkennen. Door te werken volgens een vast stappenplan leren ze iedere tekst systematisch aan te pakken. Er is aparte aandacht voor het maken van Cito-teksten.

 

De inhoud van de training                

Tijdens deze training leer je in 6 stappen hoe je een tekst kunt lezen, begrijpen en onthouden. Door na te denken over de tekst en jezelf vragen te stellen, worden verbanden gelegd, waardoor overzicht en inzicht ontstaat. Je snapt de tekst en kan deze in je eigen woorden navertellen. Door met kleuren en plaatjes te werken, krijg je nog meer inzicht in de tekst. Mindmappen is hier een onderdeel van. Daarom is deze training voor alle kinderen (zowel Beelddenkers als Taaldenkers) zeer goed te volgen.

Aan bod komen onder andere:

  • De tekst aanpakken m.b.v. 6 vaste stappen
  • Vergroten van de woordenschat
  • Oefenen met synoniemen
  • Signaalwoorden
  • Verbanden leggen
  • Jezelf vragen stellen om tot meer inzicht te komen
  • Werken met kleuren en plaatjes
  • Mindmap of schema maken
  • Oefenen met CITO teksten, om te leren omgaan met de vraagstelling die CITO hanteert

De training is afwisselend opgebouwd. Er worden uiteraard teksten gelezen en vragen gemaakt, maar ook bewegen en spelletjes gericht op begrijpend lezen staan op het programma. Er wordt ook huiswerk meegegeven. 

 

Praktische informatie:

De training kan in een groepje of individueel gevolgd worden. Wat de beste keuze is, is per kind verschillend en kan in overleg bepaald worden. Voor leerlingen uit klas 1 en 2 V.O. wordt tijdens individuele lessen gewerkt met teksten van vakken naar keuze.

Een aantal keer per jaar starten er groepstrainingen op verschillende niveaus. Dit schooljaar gaan trainingen van start in februari en in mei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Het hele traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 Groepstraining: 
- Gratis en vrijblijvend intakegesprek
- 6 bijeenkomsten van anderhalf uur met minimaal 2 en maximaal 4 kinderen
- Werkmap met materialen
- Telefonisch overleg
- Kosten: € 250,-

 Individuele training 
- Gratis en vrijblijvend intakegesprek
- 6 sessies van een uur
- Werkmap met materialen
- Telefonisch overleg
- Kosten: Het reguliere tarief, € 75,- per lesuur

Bezoekers

VandaagVandaag16
TotaalTotaal127572